Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

missDot

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaskraweksiebie skraweksiebie
missDot
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viakocikapuc kocikapuc

July 09 2015

missDot
5202 fff0 500
Reposted fromshar17666 shar17666
missDot
missDot

188 dni i nocy

Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie
Reposted fromimportant important viauhuhu uhuhu

July 08 2015

3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)

July 07 2015

missDot
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viapotrzask potrzask
missDot
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
missDot
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone

July 06 2015

missDot
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viainaczej inaczej
missDot
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaveronica-o veronica-o
missDot

July 03 2015

missDot
8579 fa57 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
missDot
9918 db52 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
missDot
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viadifferent-love different-love
missDot
missDot
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viamodalna modalna
missDot
awesome frontflip! :D
Reposted fromrickymp rickymp viaheroine88 heroine88

July 01 2015

missDot
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaciarka ciarka
missDot
3779 d56a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl